HEARTCRAFT By CAMOMI

HEARTCRAFT By CAMOMI

HEARTCRAFT By CAMOMI

 
 
Chuyện Ba người Ý
 
Ca’ Momi được xây dựng trên vùng đất tại thung lũng Napa thuộc tiểu bang California_Mỹ, nhưng chúng tôi bắt nguồn từ truyền thống linh hồn của người Ý. Nhóm 3 người sáng lập gồm Valentina Guolo-Migotto, Dario De Conti và Stefano Migotto đều lớn lên ở Ý, nơi cộng đồng luôn tụ họp quanh bàn ăn. Chúng tôi đã mang truyền thống này đến Thung lũng Napa với tất cả niềm đam mê mãnh liệt mà bạn mong đợi từ ba người Ý này.