VANG NỔ / SỦI TĂM

VANG NỔ / SỦI TĂM

VANG NỔ / SỦI TĂM

VANG NỔ / VANG SỦI TĂM CALIFORNIA

Không vì những ngày Lễ Tết vừa kết thúc mà không có lý do gì phải dừng việc thưởng thức rượu vang nổ. Vì thế, chúng tôi đang có 2 dòng vang nổ/ vang sủi tăm đáng được để các bạn quan tâm như sau:

domaine-laurier-champagne

Domaine Laurier _ Non Vintage BRUT

hacienda-brut-champagne

HACIENDA _ Non Vintage BRUT