Tổ 6, xóm Bàn Quy, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Xem tiếp